Hukum Zakat, Infaq dan Sodaqoh Yang Wajib Anda Baca

Hukum zakat infaq dan shodaqoh – Umat muslim sudh seharusnya mengetahui tentang hukum zakat, berinfaq dan sodaqoh. Ketiga hal ini sudah diajarkan sejak kita dalam usia dini. Dimana sudah diarahkan dan dibimbing sejak memasuki sekolah dasar. Zakat merupakan salah satu rukun islam dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat islam. Dengan demikian zakat memiliki hukum wajib atas setiap muslim yang sudah memenuhi syarat–syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah yang sudah diatur dan paten berdasarkan firman Allah didalam Al-Qur’an. Selain itu zakat harus dilakukan oleh umat muslim dengan nishab yang disesuaikan.

Dalil Hukum Zakat, Infaq dan Sodaqoh

Allah berfirman didalam Al–Qur’an pada surat Al–Baqarah ayat 43 :

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakkat dan ruku’lah beserta orang–orang yang rukuk”.

Didalam suarat At–Taubah ayat 103 berbunyi :

“Ambillah zakat dari sebahagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu bisa memberikan ketenangan bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”.

Surat Al–An’aam ayat 141 :

“Makanlah buahnya jika telah berbuah dan tunaikan haknya pada hari memetik hasilnya dengan dikeluarkan zakatnya”.

Haji Riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar :

“Islam dibina atas lima rukun islam “Syahadat tiada tuhan kecuali Allah dan Muhammad SAW utusan Allah, mendirikan shalat dan membayar zakat, menunaikan haji serta puasa ramadhan”.

Mari kita bahas satu-persatu hukum zakat, berinfaq dan sodaqoh. Hukum tentang zakat sudah dijelaskan diatas dan pada paragraf ini akan menjabarkan tentang hukum infaq dan sodaqoh. Infaq mungkin sudah seringkali dilakukan oleh umat muslim. Pemahaman antara infaq dan sodaqoh memang hampir sama namun sebenarnya ketentuan dari infaq dan sedekah itu berbeda. Infaq dilakukan oleh umat muslim secara sukarela artinya tidak mematok jumlah atau nisab. Sehingga dalam melakukan infaq ini seseorang harus ikhlas dan tidak boleh merasa terpaksa. Dengan demikian infaq memiliki hukum sunah karena tidak diwajibkan bagi mereka yang tidak mampu. Artinya bagi seorang yang kafir tidak diwajibkan berinfaq. Kemudian Allah akan menerima pahala orang berinfaq dengan harta yang halal.

Infaq sudah dilakukan dan menjadi tradisi disetiap hari jumat baik itu disekolahan ataupun dimasjid pada saat menunaikan sholat jumat. Sodakoh bisa dilakukan dari jumlah sedikit hingga tak terhingga tidak ada batasan atau nisab ketika seorang umat muslim akan bersodakoh. Hukumnya sunah dimana ketika dilakukan akan mendapat pahala dan jika tidak dilakukan tidak berdosa. Sodaqoh ini bisa dalam bentuk uang ataupun benda yang diberikan kepada fakir dan membutuhkan apa, yang disedekahkan tersebut. Misalnya menjadi donatur di sebuah panti asuhan disetiap tahunnya dan mensedekahkan pakaian serta kebutuhan

anak–anak yatim didalam panti asuhan tersebut.

Zakat memiliki hukum wajib atau fardu ain dimana harus benar–benar dilaksanakan oleh setiap umat muslim dan bayi yang baru lahirpun sudah wajib dizakati karena artinya mensucikan jiwa dari rasa dendam dan dengki. Sementara infaq dan sodakoh hukumnya sunah yang perlu dilakukan ketika memiliki, harta kekayaan yang lebih untuk dimakan dalam satu hari. Ketika seseorang menjalankan infaq dan sodakoh kehidupan diakhiratnya akan lebih makmur dan damai. Untuk mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat, sebagai umat muslim haruslah beramal dengan bersedekah dan infaq ditambah dengan ibadah khusyuk untuk meningkatkan iman ketaqwaan dari dalam diri seseorang. Orang yang beriman akan diberikan perlindungan oleh Allah SWT pada hari kiamat nanti ketika tidak ada naungan dan hanya naungan dari Allah. Itu tadi sedikit pencerahan tentang hukum zakat, berinfaq dan sodaqoh, semoga berguna.

Copyright © Rumah Anak Yatim – Yayasan Sahabat Yatim Indonesia